Pianowe systemy gaśnicze

Pianowe systemy gaśnicze

Pianowe systemy gaśnicze stosuje się do gaszenia pożarów substancji stałych i ciekłych o klasie zagrożenia pożarowego A i B oraz w ograniczonym zakresie do pożarów substancji gazowych o klasie zagrożenia pożarowego C. Piana jest wysoce skutecznym środkiem gaśniczym składającym się z wody, koncentratu pianotwórczego oraz powietrza. W zależności od specyfiki chronionego obszaru, stosowane są piany lekka, średnia lub ciężka, różniące się między sobą współczynnikiem spienienia. Minimax specjalizuje się w produkcji komponentów instalacji pianowych tj.: nierdzewnych dysz używanych w systemach z pianą ciężką, generatorów piany lekkiej, monitorów wodno-pianowych. Jako wyłączny producent, zapewniamy też specjalistyczne tryskacze wytwarzające pianę ciężką. Tryskacze polecane są szczególnie do ochrony obszarów magazynowych, natomiast dysze chronią zbiorniki z paliwem oraz elementy hydrauliczne.

Elementy pianowego systemu gaśniczego

  • Źródło zapasu wody
  • Pompownia
  • Stanowiska kontrolno- alarmowe
  • Tryskacze, dysze pianowe, monitory pianowe, generatory piany itp.
  • Zestaw wytwarzania i dozowania środka pianotwórczego

Obszary zastosowania

  • Rafinerie i składy paliw,
  • zakłady przetwarzania i utylizacji odpadów,
  • magazyny tworzyw sztucznych,
  • składy opon,
  • zakłady przemysłu chemicznego.i spirytusowego.

sprawdź jak możemy cię chronić

zobacz rozwiązania dostosowane do Twoich wymagań

X

 
1 Krok 1 2 Krok 2 3 Krok 3 4 Krok 4 5 Krok 5

* - pole wymagane