Instalacje zraszaczowe

Czym jest instalacja zraszaczowa

Instalacje zraszaczowe są najlepszym rozwiązaniem, gdy zachodzi potrzeba szybkiego ugaszenia ognia i natychmiastowego schłodzenia chronionych elementów. Są stosowane jako instalacje wewnętrzne oraz na zewnątrz budynków. System wyposażony jest w otwarte dysze gaśnicze i może być podzielony na kilka stref gaszenia. W momencie wykrycia pożaru, otwierane są właściwe zawory zraszaczy AVS (Alarm Valve Spray). Woda jest uwalniana w całym obszarze objętym ochroną zraszaczową. 

Instalacje zraszaczowe stanowią znakomitą ochronę dla ludzi, ponieważ podczas procesu gaszenia oczyszczają powietrze z dymu pożarowego i schładzają obszar objęty pożarem.  

W zależności od uwarunkowań chronionych obszarów, stosuje się sterowanie zaworami kontrolno-alarmowymi (AVS) instalacji zraszaczowej: 

 • liniami pilotującymi hydraulicznymi,
 • liniami pilotującymi pneumatycznymi,
 • liniami pilotującymi opartymi na elektronicznych czujkach temperatury, płomienia, dymu itp.​

Instalacje zraszaczowe Minimax są wykonywane wg standardów VdS, NFPA, FM Global, PN-EN.

Elementy instalacji zraszaczowej

 • źródło zapasu wody
 • pompownia
 • stanowiska kontrolno- alarmowe
 • sieć rurociągów wraz ze zraszaczami zainstalowanymi na objętym ochroną obszarze
 • linie pilotujące, sterujące stanowiskiem kontrolno-alarmowym
 • centrala wykrywania pożaru i sterowania gaszeniem

Obszary zastosowania

 • Elektrownie i elektrociepłownie
 • rafinerie i zbiorniki paliw
 • transformatory
 • przenośniki
 • lakiernie
 • zakłady utylizacji odpadów
 • przemysł drzewny

Pobierz folder

sprawdź jak możemy cię chronić

zobacz rozwiązania dostosowane do Twoich wymagań

X

 
1 Krok 1 2 Krok 2 3 Krok 3 4 Krok 4 5 Krok 5

* - pole wymagane