Centrala FMZ 5000

Centrala FMZ 5000

Centrale wykrywania pożaru i sterowania gaszeniem FMZ 5000 są kluczowym elementem profesjonalnego systemu zarządzania bezpieczeństwem pożarowym. Zapewniają skuteczna detekcję pożaru i współpracują ze wszystkimi elementami systemu ochrony przeciwpożarowej danego obiektu. 

Jedna centrala FMZ 5000 może jednocześnie służyć do detekcji zjawisk pożarowych, sterowania gaszeniem i monitorowania stałych urządzeń gaśniczych. Budowa modułowa centrali pozwala na zastosowanie dowolnych rodzajów czujek pożarowych pracujących w pętlach, jak i na liniach granicznych otwartych. 

Centrale występują w pięciu rozmiarach, które są stosowane w zależności od wielkości obiektu i ilości systemów przeciwpożarowych.  

Wielkości obudowy pozwalają na zastosowanie akumulatorów zasilania rezerwowego wewnątrz central, zapewniając im zasilanie na 30 godzin w trybie czuwania oraz 0,5 godziny w trybie alarmu pożarowego.

Seria produktów FMZ 5000 posiada dopuszczenie CNBOP, VdS, FM Global.

Obszary zastosowania

  • sterowanie wszystkimi stałymi urządzeniami gaśniczymi, 
  • detekcja pożaru.

Pobierz folder

sprawdź jak możemy cię chronić

zobacz rozwiązania dostosowane do Twoich wymagań

X

 
1 Krok 1 2 Krok 2 3 Krok 3 4 Krok 4 5 Krok 5

* - pole wymagane