Inveron

Inveron system zarządzania bezpieczeństwem

Inveron jest przejrzystym, przyjaznym użytkownikowi systemem do wizualizacji i obsługi systemu wykrywania i gaszenia pożaru oraz systemów wykrywania innych zagrożeń w obiektach. Wszystkie raporty i zdarzenia są automatycznie łączone i przedstawiane w formie graficznej na ekranie. Inveron umożliwia doskonałą kontrolę szczególnie rozległych i rozbudowanych obiektów lub stref produkcyjnych. Ponadto system dostarcza operatorom szerokiego zakresu dodatkowych informacji, wspierając w realizacji wymaganych działań. 

Inveron zapewnia wysokiej jakości informację poprzez automatyczne łączenie wszystkich wiadomości i wydarzeń w przyjazny dla użytkownika interfejs z przejrzystymi grafikami. Aktualny stan punktów kontrolnych może być wyświetlany w formie graficznej, tekstowo lub jako animacja. Odnosi się to do komunikatów powyżej jak i poniżej wartości progowych, które są wyświetlane w czasie rzeczywistym.

Program może współpracować z innymi systemami wspomagającymi system sygnalizacji pożaru, na przykład:

 •  z systemem video monitoringu CCTV jako sposób weryfikacji wykrywania pożaru
 •  z centralą wykrywania  gazu od popularnych producentów, przy wykorzystaniu protokołu komunikacji Modbus.

Ponadto, wiele innych systemów może być podłączonych za pośrednictwem interfejsów, na przykład system wykrywania włamania, system monitorowania ogrodzenia i kontroli bramy. Możliwe są też standardowe otwarte interfejsy (OPC, Modbus, Profibus, BACnet).

Obszary zastosowań

 • Zakłady motoryzacyjne
 • Zakłady recyklingu
 • Zakłady przemysłu drzewnego
 • Hale magazynowe / centra logistyczne
 • IT / telekomunikacja
 • Statki
 • Lotniska
 • Farmy wiatrowe
 • Elektrownie
 • Huty
 • Budynki biurowe

Pobierz folder

sprawdź jak możemy cię chronić

zobacz rozwiązania dostosowane do Twoich wymagań

X

 
1 Krok 1 2 Krok 2 3 Krok 3 4 Krok 4 5 Krok 5

* - pole wymagane