Systemy MX 1230 i MX 200

Systemy gaszenia gazem MX 1230 i MX 200

Systemy przeciwpożarowe  MX 1230 i MX 200 są szczególnie zalecane dla ochrony obszarów, na których znajdują się urządzenia elektryczne i elektroniczne, nawet jeśli w obszarach tych przebywają ludzie. Stosowane są tu środki gaśnicze 3M™ Novec™ 1230 i HFC-227ea, które obniżają temperaturę ognia i w ten sposób zatrzymują reakcję spalania. Zarówno Novec 1230, jak i HFC-227ea są magazynowane w formie ciekłej i przechodzą w stan gazowy w momencie uwolnienia z dyszy gaśniczej. Nie powodują korozji, nie przewodzą prądu, nie pozostawiają osadów, mogą zostać usunięte z pomieszczenia za pomocą prostego systemu wentylacji. 

Systemy MX 1230 i MX 200 są dostępne w technologiach standardowych 25-, 42- bar oraz technologii 50- bar. Każdy system gaśniczy MX 1230 oraz MX 200 jest projektowany i konfigurowany indywidualnie dla danego obszaru. Może zostać zaprojektowany jako system jedno-strefowy lub wielostrefowy, gdzie tą sama ilością środka gaśniczego możemy zabezpieczyć większą ilość pomieszczeń.

Elementy systemów gaszenia gazem MX 1230 i MX 200

 • Dysze gaśnicze
 • Butle ciśnieniowe z gazami gaśniczymi
 • Zawory strefowe
 • System detekcji pożaru
 • Centrala wykrywania pożaru i sterowania gaszeniem

Obszary zastosowania

 • serwerownie, 
 • urządzenia telekomunikacyjne, 
 • archiwa, 
 • pomieszczenia ze sprzętem kontrolnym, 
 • pomieszczenia przekładni elektrycznych, 
 • pomieszczenia medyczne i laboratoryjne.

sprawdź jak możemy cię chronić

zobacz rozwiązania dostosowane do Twoich wymagań

X

 
1 Krok 1 2 Krok 2 3 Krok 3 4 Krok 4 5 Krok 5

* - pole wymagane