System Oxeo Prevent

System redukcji tlenu Oxeo Prevent

System Oxeo Prevent jest polecany dla obszarów dobrze izolowanych, do których dostęp ma niewielka liczba osób. W tych okolicznościach system Oxeo Prevent oferuje najlepszy możliwy rodzaj ochrony przeciwpożarowej. 

System Zapobiega powstaniu pożaru poprzez ciągłą redukcję objętości tlenu i utrzymywanie jego pożądanego stężenia  w chronionym obszarze. Wartości graniczne tlenu są dobierane indywidualnie do różnego rodzaju zagrożeń pożarowych. W większości przypadków, aby zapobiec wybuchowi ognia wystarczająca jest redukcja tlenu z poziomu 21% do 15%. Taki przedział stężenia (który odpowiada objętości tlenu występującej na wysokości 3000 m) nie ma wpływu na ludzkie zdrowie. W obszarach chronionych przez system Oxeo Prevent możliwe jest przebywanie pracowników i obsługa urządzeń. Poziom stężenia tlenu jest stale mierzony przez czujniki. Poziom uwalnianego azotu jest regulowany przez zawór elektromagnetyczny, sterowany przez centralę kontrolno-monitorującą. Azot potrzebny do redukowania objętości tlenu jest wytwarzany z powietrza atmosferycznego poprzez generator azotu i system przygotowania powietrza. Wytwarzany azot ma czystość powyżej 95%. W momencie osiągania odpowiedniego poziomu objętości azotu, system Oxeo Prevent przełącza się w tryb czuwania. System ponownie się załącza, gdy objętość tlenu w powietrzu wzrasta np. przy otwarciu drzwi lub bramy.

Elementy systemu redukcji tlenu Oxeo Prevent

 • kompresor powietrza,
 • osuszacz powietrza,
 • Odolejacz powietrza,
 • filtry,
 • czujniki poziomu tlenu,
 • centrala sterowania.

Obszary zastosowania

 • zautomatyzowane chłodnie,
 • zautomatyzowane magazyny wysokiego składowania oraz składy niebezpiecznych substancji,
 • obszary telekomunikacyjne,
 • serwerownie,
 • archiwa.

sprawdź jak możemy cię chronić

zobacz rozwiązania dostosowane do Twoich wymagań

X

 
1 Krok 1 2 Krok 2 3 Krok 3 4 Krok 4 5 Krok 5

* - pole wymagane