System Oxeo

Systemy gaszenia gazem Oxeo

Instalacje gaśnicze Oxeo, jako środek gaśniczy wykorzystują gazy obojętne:

 • azot, 
 • argon,
 • lub mieszaniny azotu, argonu i CO2: Inergen IG 541 , Argonite IG 55

Są skuteczne i szczególnie polecane w miejscach, w których przechowuje się wartościowy i wrażliwy sprzęt, który mógłby zostać uszkodzony przy użyciu innych środków gaśniczych jakim jest np. woda. Znajdują również zastosowanie do ochrony przeciwpożarowej w miejscach składowania niebezpiecznych substancji i łatwopalnych cieczy, a nawet metali.
Gazy tj. argon i azot oraz ich mieszaniny są gazami obojętnymi, czyli nie przewodzą elektryczności. Są naturalnymi składnikami powietrza i nie wpływają szkodliwie na atmosferę. Nie pozostawiają osadów.  Nie są toksyczne i szkodliwe dla ludzi. Jednakże w momencie uwolnienia, stężenie tlenu otoczenia jest zawsze znacznie niższe niż w atmosferze. Po ugaszeniu ognia, gaz jest usuwany z obszaru gaszenia poprzez najprostszy system wentylacyjny. Butle systemu Oxeo są w łatwy sposób napełniane gazem i gotowe do ponownego działania. Wszystkie wersje gazowych systemów gaśniczych Oxeo  produkcji Minimax były testowane i mają aprobatę VdS oraz innych międzynarodowych organizacji certyfikujących.

Elementy systemu gaszenia gazem Oxeo

 • Dysze gaśnicze Oxeo
 • Butle ciśnieniowe z gazami gaśniczymi
 • Zawory strefowe
 • System detekcji pożaru
 • Centrala wykrywania pożaru i sterowania gaszeniem

Minimax DesignManager

Systemy gaśnicze Oxeo są indywidualnie projektowane przez Minimax DesignManager. Program został opracowany na bazie  wielu testów strumieniowych, w kilku modelach gaśniczych. Dokładność obliczeniowa programu Minimax DesignManager umożliwia określenie optymalnego wymiaru systemu gaśniczego pod kątem bezpieczeństwa i uwarunkowań ekonomicznych.

Magazynowanie gazów

Systemy gaszenia gazem Oxeo to kompaktowa technologia użycia gazów gaśniczych, maksymalnie oszczędzająca powierzchnię. Środek gaśniczy jest magazynowany w butlach o pojemności do 140 litrów, chrakteryzujących się ciśnieniem wyjściowym do 300 barów. Dodatkowo mamy możliwość ustawienia butli w wielu rzędach, co pozwala dostosować się do specyfiki danego pomieszczenia. W rezultacie system gaszenia gazem Oxeo produkcji Minimax zajmuje 50% mniej przestrzeni w porównaniu ze standardowymi systemami.

Obszary zastosowania

 • centra danych, 
 • serwerownie, 
 • szafy rack, 
 • pomieszczenia techniczne, 
 • magazyny niebezpiecznych substancji oraz łatwopalnych cieczy, 
 • regały karuzelowe typu „paternoster”, 
 • obrabiarki, 
 • obszary produkcyjne w przemyśle motoryzacyjnym, 
 • archiwa.

sprawdź jak możemy cię chronić

zobacz rozwiązania dostosowane do Twoich wymagań

X

 
1 Krok 1 2 Krok 2 3 Krok 3 4 Krok 4 5 Krok 5

* - pole wymagane