System CO2

System gaszenia gazem CO2

Systemy gaszenia gazem działające na bazie dwutlenku węgla wyróżnia szybkość i efektywność działania. Ugaszenie pożaru za pomocą CO2 jest możliwe poprzez szybkie wyparcie tlenu od źródła ognia, co w efekcie tłumi ogień w zarodku. Dwutlenek węgla tworzy gęsta chmurę aerozolu w obszarze gaszenia. Dzięki instalacji dysz w bliskim sąsiedztwie chronionych elementów, środek gaśniczy dociera dokładnie do źródła ognia. Jest niezastąpionym środkiem gaśniczym w przemyśle np. do ochrony nieobudowanych maszyn.

Skoncentrowany dwutlenek węgla wykorzystywany w procesie gaszenia może być szkodliwy dla zdrowia, dlatego proces gaszenia nie rozpocznie się dopóki nie upłynie określony czas ostrzegawczy. 

Elementy systemu gaszenia CO2

 • Dysze gaśnicze 
 • Wysokociśnieniowe butle stalowe lub niskociśnieniowe zbiorniki
 • Zawory strefowe
 • System detekcji pożaru
 • Centrala wykrywania pożaru i sterowania gaszeniem

Magazynowanie środka gaśniczego CO2

 • Przechowywanie w wysokociśnieniowych butlach stalowych:

  CO2 zostaje pod ciśnieniem skroplony i jest magazynowany w butlach stalowych pod ciśnieniem ok.  55 bar. Wszystkie butle połączone są w jeden zbiorczy układ w specjalnej ramie z niezależnym zawieszeniem. Mogą być ustawiane w jeden lub dwa rzędy. Dzięki zastosowaniu ram szkieletowych możliwa jest szybka wymiana pojedynczej butli. Wszystkie funkcje i komponenty systemu tj. ilość gazu, status operacyjny, zawory strefowe są stale monitorowane co zapewnia ciągłą gotowość operacyjną. 

 • Przechowywanie w niskociśnieniowych zbiornikach:

  Jeśli zachodzi potrzeba użycia dużych ilości środka gaśniczego, zalecane jest stosowanie niskociśnieniowych zbiorników gazu. CO2  przechowywany jest w temp. ok.  -20 °C, przy ciśnieniu 20 bar. Zbiorniki są izolowane, wyposażone w agregat chłodniczy oraz system wagowy.

Obszary zastosowania

 • maszyny wolnostojące (stosuje się gaszenie obiektowe, często jako jedyna możliwość ochrony Ppoż.),
 • serwerownie, 
 • transformatory, 
 • turbiny, 
 • młyny kruszące, 
 • obrabiarki, 
 • lakiernie, 
 • maszyny drukarskie, 
 • silosy i filtry pyłu, 
 • systemy hydrauliczne, 
 • szachty kablowe, 
 • magazyny niebezpiecznych substancji,
 • gazów i cieczy palnych.

sprawdź jak możemy cię chronić

zobacz rozwiązania dostosowane do Twoich wymagań

X

 
1 Krok 1 2 Krok 2 3 Krok 3 4 Krok 4 5 Krok 5

* - pole wymagane