Zakres oferty serwisowej

Przegląd okresowy

Prawidłowe funkcjonowanie instalacji przeciwpożarowych możliwe jest jedynie pod warunkiem regularnego wykonywania przeglądów. Systematyczna kontrola instalacji daje pewność wczesnego wykrycia usterek oraz minimalizuje zagrożenie wystąpienia awarii. Stałe przeglądy i konserwacje systemów gaśniczych są jednym z głównych wymagań stawianych przez firmy ubezpieczeniowe.

Konserwacja roczna

W myśl obowiązujących przepisów prawa, każda instalacja gaśnicza powinna być poddawana rutynowym przeglądom i konserwacjom zgodnie z wytycznymi i obowiązującymi normami, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

Usługi dodatkowe

  • przegląd 5- letni - czyszczenie zbiorników wody pożarowej
  • przegląd 5-letni – próby ciśnieniowe węży hydrantowych 
  • przegląd 10- letni, 12,5- letni oraz 25- letni instalacji tryskaczowej
  • przygotowanie i uczestnictwo w kontroli UDT zbiorników ciśnieniowych

Modernizacja systemów i urządzeń

Inżynierowie Serwisu przygotują dla Państwa projekt i wykonają modernizację istniejących już instalacji gaśniczych w Państwa obiektach. Koncepcja przebudowy jest zawsze opracowywana w oparciu o obowiązujące przepisy i wg wymaganego standardu.

Szkolenie

W ramach pierwszego przeglądu konserwacyjnego, dla każdej z instalacji, Serwis Minimax szkoli przedstawicieli użytkownika odpowiedzialnych za nadzór nad instalacją gaśniczą, w zakresie bieżącej obsługi i właściwej reakcji w przypadku alarmu pożarowego.

sprawdź jak możemy cię chronić

zobacz rozwiązania dostosowane do Twoich wymagań

X

 
1 Krok 1 2 Krok 2 3 Krok 3 4 Krok 4 5 Krok 5

* - pole wymagane