Przemysł papierniczy i poligraficzny

Przemysł papierniczy i poligraficzny

Zagrożenia pożarowe w przemyśle papierniczym i poligraficznym wynikają głównie z używania łatwopalnych materiałów, powstawania stężeń wybuchowych np. barwników, tarć mechanicznych w maszynach, magazynowania łatwopalnych produktów. Ochrona przeciwpożarowa Minimax stworzona dla tych branż przemysłu, opiera się na niezwykle szybkim systemie wykrycia zagrożenia pożarem i uruchomienia wodnych, mgłowych i gazowych systemów gaśniczych. Równolegle inicjowane są działania przerywające procesy technologiczne. Obszary chronione przez instalacje przeciwpożarowe Minimax:

  • Maszyny papiernicze
  • Maszyny drukarskie
  • Systemy suszące i odprowadzające
  • Maszyny składające
  • Magazyny papieru i farb
  • Obszary urządzeń peryferyjnych
  • Centra sterowania procesami produkcyjnymi, pomieszczenia IT

sprawdź jak możemy cię chronić

zobacz rozwiązania dostosowane do Twoich wymagań

X

 
1 Krok 1 2 Krok 2 3 Krok 3 4 Krok 4 5 Krok 5

* - pole wymagane