systemy przeciwpożarowe rozwiązania dla branż

O firmie

Systemy przeciwpożarowe

Przemysł drzewny

W zakładach obróbki drewna, systemy ochrony przeciwpożarowej muszą spełniać określone wymagania dla każdego chronionego obszaru z osobna, a jednocześnie współdziałać na poziomie całego procesu produkcji. Minimax oferuje skuteczne rozwiązania dla ochrony przeciwpożarowej wszystkich etapów obróbki drewna, maszyn oraz obszarów peryferyjnych zakładu:

 • Plac surowca
 • Linia korowania
 • Linie łuszczenia
 • Linie rozwłókniania
 • Suszarnie
 • Suszarnie rurowe
 • Linie klejenia
 • Systemy i obszary przygotowania i transportu oleju
 • Linie pras wstępnych i głównych
 • Linie wykończeniowe / frezowanie, formatyzowanie, cięcie, laminowanie/
 • Pneumatyczne systemy transportowe
 • Cyklony, silosy, filtry
 • Składy niebezpiecznych substancji
 • Magazyny wyrobów gotowych
 • Budynki zasilania energetycznego i IT

Systemy przeciwpożarowe

Elektrownie i elektrociepłownie

Elektrociepłownie i elektrownie muszą spełniać najwyższe wymagania organizacyjne, szczególnie pod kątem niezawodności działania i bezpieczeństwa. Jako producent i dostawca kompleksowych rozwiązań przeciwpożarowych, zaprojektujemy i wykonamy instalacje dla wszystkich jednostek operacyjnych. Systemy przeciwpożarowe i instalacje gaśnicze Minimax skutecznie zabezpieczają:

 • Zbiorniki oleju
 • Kotłownie z odzyskiem ciepła
 • Turbiny gazowe
 • Turbiny parowe (komory, przewody olejowe)
 • Kanały kablowe, pomieszczenia kablowe, magistrale
 • Pomieszczenia kontroli technicznej
 • Transformatory
 • Składy węgla i bunkry węglowe
 • Systemy przenośników węgla
 • Centra sterowania procesami produkcyjnymi, pomieszczenia IT

Więcej o proponowanej ochronie Ppoż

Systemy przeciwpożarowe

Centra danych i obszary it

W centrach danych i obszarach IT istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia pożaru ze względu na dużą ilość energii oraz zastosowane tam materiały (np. izolacje przewodów elektrycznych). Mogą powstawać tzw. Hot spots prowadzące do przegrzania, istnieje ryzyko zwarć i przeciążeń. Minimax oferuje kompleksową ochronę:

 • Serwerownie
 • Szafy rack i rozdzielnie sterownicze
 • Pomieszczenia ups
 • Centrale klimatyzacji
 • Centrale telefoniczne

Więcej o proponowanej ochronie Ppoż

Systemy przeciwpożarowe

Przemysł papierniczy i poligraficzny

Zagrożenia pożarowe w przemyśle papierniczym wynikają głównie z używania łatwopalnych materiałów, powstawania stężeń wybuchowych np. barwników, tarć mechanicznych w maszynach, magazynowania łatwopalnych produktów. Ochrona przeciwpożarowa Minimax stworzona dla przemysłu papierniczego, opiera się na niezwykle szybkim systemie wykrycia zagrożenia pożarem i uruchomienia wodnych, mgłowych i gazowych systemów gaśniczych. Równolegle inicjowane są działania przerywające procesy technologiczne. Obszary chronione przez instalacje przeciwpożarowe Minimax:

 • Maszyny papiernicze
 • Maszyny drukarskie
 • Systemy suszące i odprowadzające
 • Maszyny składające
 • Magazyny papieru i farb
 • Obszary urządzeń peryferyjnych
 • Centra sterowania procesami produkcyjnymi, pomieszczenia IT

Więcej o proponowanej ochronie Ppoż.

Systemy przeciwpożarowe

Motoryzacja

Podczas procesów obróbki metali, spawania, montażu, lakierowania istnieje szczególnie wysokie zagrożenie pojawienia się otwartego ognia i jego błyskawicznego rozprzestrzeniania się. Koncepcja ochrony przeciwpożarowej Minimax dla branży motoryzacyjnej koncentruje się na szerokiej gamie systemów Ppoż. dostosowanych indywidualnie dla każdego z procesów. Nasze systemy efektywnie zabezpieczają:

 • Elektrostatyczne proszkowe oraz mokre systemy lakiernicze
 • Automaty lakiernicze
 • Ręczne i automatyczne komory natryskowe
 • Piece lakiernicze
 • Przewody wentylacyjne i systemy odzyskiwania farby
 • Przestrzeń roboczą procesów: wiercenia, szlifowania, frezowania, polerowania
 • Obszary pomiędzy systemami hydraulicznymi
 • Przenośniki
 • Magazyny części i produktów
 • Linie montażowe
 • Centra sterowania procesami produkcyjnymi, pomieszczenia IT

Systemy przeciwpożarowe

Przemysł farmaceutyczny

Zakłady branży farmaceutycznej wymagają specjalistycznej ochrony przeciwpożarowej, uwzględniającej najwyższe standardy bezpieczeństwa wytwarzanych produktów oraz ochronę wrażliwych urządzeń laboratoryjnych. Rozwiązania stosowane przez Minimax w 100% spełniają te wymogi. Nasze systemy przeciwpożarowe zabezpieczają sprzęt, urządzenia i wszystkie etapy procesu produkcji:

 • Clean Room
 • Magazyny surowców i wyrobów gotowych
 • Magazyny substancji niebezpiecznych
 • Linie pakowanie
 • Laboratoria
 • Centra sterowania procesami produkcyjnymi, pomieszczenia IT

Systemy przeciwpożarowe

Przemysł spożywczy

Zakłady branży spożywczej charakteryzują się złożonością procesów technologicznych i wymagają zabezpieczenia, zróżnicowanych pod względem zagrożeń pożarowych, stref całego łańcucha produkcji. Minimax posiada kompletną ofertę systemów przeciwpożarowych i instalacji gaśniczych dla ochrony przeciwpożarowej, uwzględniającą wszystkie te obszary:

 • Chłodnie, mroźnie
 • Linie pakowania
 • Smażalniki i kotły oleju
 • Magazyny surowców i wyrobów gotowych
 • Silosy
 • Magazyny oleju
 • Ciągi transportu pneumatycznego
 • Centra sterowania procesami produkcyjnymi, pomieszczenia IT

Proponowana ochrona przeciwpożarowa

Systemy przeciwpożarowe

Centra logistyczne

Ponad jedna trzecia wszystkich poważnych pożarów wybuchających na różnych etapach łańcucha przemysłowego ma swoje źródło w pomieszczeniach logistyczno- magazynowych. Szczególnie w tej branży istnieje wiele istotnych kryteriów determinujących wybór najwłaściwszego systemu do ochrony przeciwpożarowej. Minimax oferuje optymalne rozwiązania chroniące:

 • Magazyny wysokiego składowania
 • Magazyny blokowe
 • Pionowe regały karuzelowe
 • Wielko- i mało- gabarytowe pojemniki

 

 • Chłodnie, mroźnie produktów spożywczych
 • Składy niebezpiecznych substancji
 • Magazyny tekstylne
 • Składy bel papieru

 

 • Składy opon
 • Rozdzielnie elektryczne i pomieszczenia IT

Proponowana ochrona przeciwpożarowa

sprawdź jak możemy cię chronić

zobacz rozwiązania dostosowane do Twoich wymagań

X

 
1 Krok 1 2 Krok 2 3 Krok 3 4 Krok 4 5 Krok 5

* - pole wymagane

 • ca

  1000000

  tryskaczy

 • ca

  2000

  butli ze środkiem gaśniczym

 • ca

  14000

  specjalistycznych czujek przemysłowych

 • ca

  3000000

  m

  rur instalacji wodnych

Firma

Minimax Polska Sp. z o.o. należy do grupy Minimax Viking GmbH mającej ponad 30 oddziałów i przedstawicielstw na całym świecie. Minimax od ponad 110 lat jest jednym ze światowych liderów w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Nasze systemy przeciwpożarowe chronią ludzi, urządzenia i obiekty we wszystkich środowiskach, gdzie istnieje ryzyko pożaru.

Skontaktuj się z nami

Minimax Polska Sp. z o.o.

Kiełpin, ul. Ogrodowa 27/ 29

05-092 Łomianki

22 751 40 80
22 751 40 82
Copyright 2015 Minimax Polska Sp. z o.o.